Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl EPVSF220000148Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění podpory a dohledu provozu IT infrastruktury
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem sektorové zakázky je poskytovat za podmínek uvedených ve „Smlouvě o zajištění podpory a dohledu provozu“ služby podpory a dohledu provozu infrastruktury a veškerého infrastrukturního a podpůrného prostředí pro provoz, a to v následujícím rozsahu:
• Služba "IS01 - Provoz a správa"
• Služba "IS02 - Zálohování a obnova"
• Služba "IS03 - Dohled a monitoring"
• Služba "IS04 - Technická podpora"

Součástí Služeb jsou rovněž doplňkové služby – Služba „Řízené ukončení poskytování služeb“
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Petr Eliáš
e-mail: eliaspetr@pvs.cz
tel: 251170252
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: Podlimitní sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.01.2022 09:00
Datum zahájení: 17.12.2021 12:07
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: