Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba č. 6963 "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 - Kalové a energetické hospodářství, DUR + EIA"
nadlimitní Prokazování kvalifikace 04.01.2024 04.03.2024 09:00
ÚČOV – Energocentrum nízkopotenciálního tepla – Energetický managment – technická studie
sektorová zakázka Zadáno 04.01.2024 16.01.2024 09:00
ÚČOV - Fotovoltaika na NVL - technická studie
sektorová zakázka Zadáno 04.01.2024 16.01.2024 09:00
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Kopanina, P5
sektorová zakázka Zadáno 12.12.2023 15.01.2024 09:00
ČS Vyhlídky - obnova vodovodních řadů, Praha 6 - projekt
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2023 19.12.2023 09:00
Dostavba vodovodního řadu, Šeberov - Kateřinky - Újezd u Průhonic - projekt
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2023 19.12.2023 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. Na Pankráci a okolí, Praha 4 - projekt
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2023 19.12.2023 09:00
ÚČOV – Energocentrum nízkopotenciálního tepla – EIA, DÚR – poskytování právních služeb
sektorová zakázka Zadáno 01.12.2023 14.12.2023 09:00
ÚV Podolí - obnova čerpadla č.1 v ČSSV
sektorová zakázka Zadáno 01.12.2023 08.01.2024 09:00
Výstavba vodovodu a dostavba splaškové kanalizace, oblast Labuťka, P8
sektorová zakázka Zadáno 30.11.2023 08.01.2024 09:00
Výstavba kanalizace a obnova vodovodního řadu, ul. Tělovýchovná a okolí, P13
sektorová zakázka Zadáno 30.11.2023 08.01.2024 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Českobrodská, P9
sektorová zakázka Zadáno 14.11.2023 11.12.2023 09:00
Rámcová dohoda k provádění vybraných činností PVK
nadlimitní Zadáno 08.11.2023 22.11.2023 10:00
Rekonstrukce AK Ovčín, Praha 5
sektorová zakázka Zadáno 08.11.2023 27.11.2023 09:00
SZNR - výměna uzávěrů, ul. Novostrašnická, Praha 10
sektorová zakázka Zadáno 08.11.2023 27.11.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››