Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2021 26.10.2021 14:00
DPS pro akci Rekonstrukce VDJ Korunní, Praha 10
sektorová zakázka Zadáno 19.08.2021 30.08.2021 09:00
Dodávka elektrické energie pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha v prodlouženém zkušebním provozu – navazující období
nadlimitní Zadáno 17.08.2021 02.09.2021 12:00
Dodávka pitné vody pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha v prodlouženém zkušebním provozu - navazující období
nadlimitní Zadáno 17.08.2021 02.09.2021 12:00
Dodávka roztoku síranu železitého pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha při prodlouženém zkušebním provozu – navazující období
nadlimitní Zadáno 17.08.2021 01.09.2021 12:00
Nová vodní linka ÚČOV Praha - laboratorní rozbory odpadních vod a kalů včetně řízení technologických procesů a odpadového hospodářství v prodlouženém zkušebním provozu – navazující období
nadlimitní Zadáno 17.08.2021 02.09.2021 12:00
Obsluha a údržba Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha v prodlouženém zkušebním provozu – navazující období
nadlimitní Zadáno 17.08.2021 02.09.2021 12:00
Zajištění kompletního úklidu kancelářských a skladových prostor v objektu Bořislavka Office & Shopping Centre, Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
sektorová zakázka Zadáno 05.08.2021 19.08.2021 09:00
Dostavba splaškové kanalizace a výstavba vodovodu v oblasti Labuťka, ul. Prosecká, P8
sektorová zakázka Zadáno 12.07.2021 26.07.2021 09:00
ÚČOV - obnova rotorů odvodňovacích odstředivek CP3 a CP4
sektorová zakázka Zadáno 01.07.2021 19.07.2021 09:00
Rekonstrukce uzávěrů kmenových stok "B" a "D" před nátokem na ÚČOV, Praha 6
sektorová zakázka Zadáno 01.07.2021 26.07.2021 09:00
ÚV Káraný – osazení nádob zásoby vakua na ČS Kochánky a ČS Benátky
sektorová zakázka Zadáno 29.06.2021 19.07.2021 09:00
SZNR-přemístění řídící centrály telemetrie do VDJ Jesenice II
sektorová zakázka Zadáno 24.06.2021 19.07.2021 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. U Tvrze a okolí, P10
sektorová zakázka Zadáno 21.06.2021 23.06.2021 09:00
Mobiliář pro technický objekt Chodov, Praha 11
sektorová zakázka Zadáno 24.05.2021 14.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››