Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - (digitální snímkování a měření)
sektorová zakázka Zadáno 01.10.2021 18.10.2021 09:00
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území hl.m. Prahy pro 8 akcí
sektorová zakázka Zadáno 01.10.2021 25.10.2021 09:00
Dostavba VDJ Kopanina, P5 (poradenství)
sektorová zakázka Zadáno 30.09.2021 11.10.2021 09:00
Poskytování právních služeb v souvislosti s přípravou a administrací zadávacího řízení k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“
sektorová zakázka Zadáno 29.09.2021 11.10.2021 09:00
ČS a VDJ Ládví I, rekonstrukce dochlorování, P8
sektorová zakázka Zadáno 29.09.2021 25.10.2021 09:00
„Měření pro NADAM“ na stokové síti jihovýchodní oblasti území hl. m. Prahy
sektorová zakázka Zadáno 24.09.2021 11.10.2021 09:00
ÚČOV - upgrade nadřazeného řídícího systému IP.21
sektorová zakázka Zadáno 22.09.2021 11.10.2021 09:00
PČOV Čertousy - Rekonstrukce stávající linky zahušťování přebytečného kalu a Obnova stávající odvodňovací odstředivky
sektorová zakázka Zadáno 22.09.2021 11.10.2021 09:00
Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha
nadlimitní Zadáno 21.09.2021 10.12.2021 14:00
Projektové řízení přípravy a realizace projektu Hydropolis Praha
sektorová zakázka Zadáno 14.09.2021 27.09.2021 09:00
Zajištění kompletního úklidu kancelářských a skladových prostor v objektu Chodov, Roztylská 2274, 148 00 Praha 11
sektorová zakázka Zadáno 30.08.2021 06.09.2021 09:00
DPS pro akci Rekonstrukce VDJ Korunní, Praha 10
sektorová zakázka Zadáno 19.08.2021 30.08.2021 09:00
Spolupráce při implementaci DMS
sektorová zakázka Zadáno 19.08.2021 09.09.2021 09:00
Dodávka elektrické energie pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha v prodlouženém zkušebním provozu – navazující období
nadlimitní Zadáno 17.08.2021 02.09.2021 12:00
Dodávka pitné vody pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha v prodlouženém zkušebním provozu - navazující období
nadlimitní Zadáno 17.08.2021 02.09.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››