Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“
nadlimitní Zadáno 09.03.2023 17.04.2023 10:00
Poradenství při implementaci DMS
sektorová zakázka Zadáno 08.03.2023 27.03.2023 09:00
Studie koncepce přestavby odvodnění areálu výzkumného ústavu Běchovice
sektorová zakázka Zadáno 06.03.2023 20.03.2023 09:00
Koncepční řešení odkanalizování Holyně - studie proveditelnosti
sektorová zakázka Zadáno 22.02.2023 09.03.2023 09:00
Přepojení ČOV Svépravice na ÚČOV Praha - studie proveditelnosti
sektorová zakázka Zadáno 20.02.2023 07.03.2023 09:00
Zpracování znaleckých posudků vodních děl v roce 2023
sektorová zakázka Zadáno 20.02.2023 01.03.2023 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Vítězné pláni - ul. Čiklova, P4 - projekt
sektorová zakázka Zadáno 17.02.2023 13.03.2023 09:00
ÚČOV - provizorní ČS pro převod OV ze spodního horizontu na HČS
sektorová zakázka Zadáno 17.02.2023 13.03.2023 09:00
Přepojení stokového systému, ul. Olšanská, Jičínská, Táboritská, P3 - I. etapa
sektorová zakázka Zadáno 09.02.2023 27.02.2023 09:00
Dodávka a nastavení CDE
sektorová zakázka Zadáno 23.01.2023 13.02.2023 09:00
Poskytování poradenských služeb PBI
sektorová zakázka Zadáno 23.01.2023 13.02.2023 09:00
Servis vozového parku společnosti PVS
sektorová zakázka Zadáno 17.01.2023 30.01.2023 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. Pod novým lesem a okolí, P6 - dokončení - I. etapa, ul. Nad zahradnictvím
sektorová zakázka Zadáno 09.01.2023 30.01.2023 09:00
Obnova OPO Ovčín, ul. K Austisu, P5 - vnitřní rozvody
sektorová zakázka Zadáno 05.01.2023 30.01.2023 09:00
ÚČOV - výměna multifunkčních ochran v rozvodnách VN
sektorová zakázka Zadáno 05.01.2023 30.01.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016