Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dostavba splaškové kanalizace a výstavba vodovodu v oblasti Labuťka, ul. Prosecká, P8
sektorová zakázka Zadáno 12.07.2021 26.07.2021 09:00
ÚČOV - obnova rotorů odvodňovacích odstředivek CP3 a CP4
sektorová zakázka Zadáno 01.07.2021 19.07.2021 09:00
Rekonstrukce uzávěrů kmenových stok "B" a "D" před nátokem na ÚČOV, Praha 6
sektorová zakázka Zadáno 01.07.2021 26.07.2021 09:00
ÚV Káraný – osazení nádob zásoby vakua na ČS Kochánky a ČS Benátky
sektorová zakázka Zadáno 29.06.2021 19.07.2021 09:00
SZNR-přemístění řídící centrály telemetrie do VDJ Jesenice II
sektorová zakázka Zadáno 24.06.2021 19.07.2021 09:00
Studie proveditelnosti dosažení uhlíkové neutrality v činnostech pražské vodohospodářské soustavy k roku 2035
sektorová zakázka Zadáno 23.06.2021 08.07.2021 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. U Tvrze a okolí, P10
sektorová zakázka Zadáno 21.06.2021 23.06.2021 09:00
Mobiliář pro technický objekt Chodov, Praha 11
sektorová zakázka Zadáno 24.05.2021 14.06.2021 09:00
Správa a aktualizace Generelu odvodnění hl. m. Prahy
sektorová zakázka Zadáno 18.05.2021 07.06.2021 09:00
Správa a aktualizace Generelu zásobování vodou hl. m. Prahy
sektorová zakázka Zadáno 18.05.2021 07.06.2021 09:00
Obnova vodovodního řadu DN 250, ul. Budějovická, P4
sektorová zakázka Zadáno 18.05.2021 07.06.2021 09:00
ÚV Podolí - osazení analyzátoru ropných látek na surové vodě - ČSSV
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2021 14.06.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Novorossijská, P10
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2021 14.06.2021 09:00
OK a nová retenční nádrž, ul. Třebešovská, P20
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2021 14.06.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Chorvatská, P10
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2021 14.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016