Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zateplení budovy Sulická 1304/46, P4 - I. etapa
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2022 19.05.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Nádražní (u Lihovaru), P5 - PD
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2022 19.05.2022 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. Plzeňská (úsek Podbělohorská - Kartouzská), P5 - PD
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2022 19.05.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace, ul. Dvořeckého, P6 – projekt
sektorová zakázka Zadáno 27.04.2022 16.05.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Petřinami, P6
sektorová zakázka Zadáno 25.04.2022 16.05.2022 09:00
Náhradní zdroje elektrické energie - ČS Vypich, P6
sektorová zakázka Zadáno 25.04.2022 16.05.2022 09:00
Obnova vodovodních řadů, Výhledské náměstí a okolí, P6
sektorová zakázka Zadáno 20.04.2022 09.05.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Bořivojova, Vlkova a okolí, P3
sektorová zakázka Zadáno 20.04.2022 09.05.2022 09:00
Rekonstrukce OSK – Drenáže v lokalitě Červený vrch, Praha - 6
sektorová zakázka Zadáno 20.04.2022 09.05.2022 09:00
ÚV Káraný – rekonstrukce odželezovny – armaturní komora (1.etapa)
sektorová zakázka Zadáno 20.04.2022 09.05.2022 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Kralupská, P6
sektorová zakázka Zadáno 13.04.2022 02.05.2022 09:00
Zateplení budovy Zelená liška, Hanusova 1121/5A, P4 - I. etapa
sektorová zakázka Zadáno 11.04.2022 05.05.2022 09:00
Správa, provoz a rozšíření reportingu v prostředí Power BI
sektorová zakázka Zadáno 28.03.2022 21.04.2022 09:00
PČOV Miškovice - instalace vodních mikroturbín
sektorová zakázka Zadáno 24.03.2022 21.04.2022 09:00
Stavba č. 6963, Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka, část Monitoring a ochrana území Nové vodní linky ÚČOV; studie proveditelnosti zabezpečení vnějšího perimetru NVL ÚČOV
sektorová zakázka Zadáno 17.03.2022 13.04.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016