Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Radlická, Za Ženskými domovy, Praha 5

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 394
Systémové číslo: P23V00000115
Spisová značka: VZ002463
Datum zahájení: 18.10.2023
Nabídku podat do: 20.11.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Radlická, Za Ženskými domovy, Praha 5
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Radlická (úsek Za Ženskými domovy-Bieblova), P5
Rekonstrukce kanalizačních stok VP600/100 + DN 250 (stoka 1) a VP900/1600 (stoka 2) v úseku od křižovatky Radlická x Ostrovského po křižovatku Radlická x Bieblova. Oprava stok bude probíhat dvěma způsoby. Přeražbou stoky hornickým způsobem (v délce 44,76 m) a bezvýkopově, zednickým způsobem (v délce 225,3 m).
• Obnova vodovodních řadů, ul. Radlická a Za Ženskými domovy, P5
Obnova vodovodních řadů DN 400 a DN 300 v úseku od křižovatky Radlická x Ostrovského až ke křižovatce Radlická x Bieblova v celkové délce 484,4 m. Nové vodovodní řady DN 300 – DN 400 nahradí stávající řady DN 475 a DN 300. Celková délka rušených vodovodních řadů je 480,3 m. Z řadů bude rekonstruováno 12 ks domovních přípojek a 2 ks vypouštění do kanalizace. Na řadu budou umístěny 4 ks hydrantů DN 80 osazených přes šoupě do boku. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky