Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kanalizace, ul. Mladých a Vsetínská, P17
sektorová zakázka Zadáno 25.05.2022 13.06.2022 09:00
ÚČOV - přemístění traf a rozvodny 6 kV z PTS1 na EGC - DPS
sektorová zakázka Zadáno 24.05.2022 06.06.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu DN 800, ul. Jana Želivského - Flora - Mazanka, P3
sektorová zakázka Zadáno 24.05.2022 12.09.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Za mlýnem, P4
sektorová zakázka Zadáno 10.05.2022 30.05.2022 09:00
PČOV Horní Počernice - Svépravice - obnova dmychadel
sektorová zakázka Zadáno 09.05.2022 16.06.2022 09:00
PČOV Kbely - pořízení vážícího zařízení
sektorová zakázka Zadáno 05.05.2022 16.06.2022 09:00
Rekonstrukce výpusti z VDJ Petřín a obnovy vodovodních řadů Dlabačov, Pohořelec a DN 400 Vyhlídky – Petřín, P1 a P6
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2022 23.05.2022 09:00
ÚČOV - rekonstrukce míchání a bezpečnostní opatření na VN 1,2
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2022 23.05.2022 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Mezibranská, Sokolská, P2
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2022 23.05.2022 09:00
ÚV Podolí - výměna potrubí prací vody DN 600 pod II. galerií
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2022 23.05.2022 09:00
Rekonstrukce rozdělovací komory, Pod Havránkou, P7
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2022 23.05.2022 09:00
Rekonstrukce ČSOV Do Luk (367), Lipence, P16
sektorová zakázka Zadáno 02.05.2022 06.06.2022 09:00
Rekonstrukce ČSOV K Topolům (366), Lipence, P16
sektorová zakázka Zadáno 02.05.2022 06.06.2022 09:00
ÚV Podolí - sanace tlakového kanálu na II. galerii filtrace
sektorová zakázka Zadáno 02.05.2022 23.05.2022 09:00
Studie odpojení a převedení dešťových vod v povodí MČ Praha 12 - Komořany
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2022 16.05.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016