Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova shybky u Libeňského mostu, P7, P8
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2021 14.06.2021 09:00
Stavba č. 6963, Celková přestavba ÚČOV Praha, etapa 0008 – kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja
sektorová zakázka Zadáno 30.04.2021 17.05.2021 09:00
Rekonstrukce a revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2021 24.05.2021 09:00
Přeložka vodovodního řadu v propustku rybníka Paleček, P9
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2021 10.06.2021 09:00
Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace, ul. Čínská, P6
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2021 07.06.2021 09:00
Zkapacitnění vodovodního řadu DN 400 (pod Smíchovským nádražím), P5
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2021 07.06.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Nádražní, P5
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2021 07.06.2021 09:00
PČOV Uhříněves-Dubeč - provzdušňování kalových nádrží
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2021 03.06.2021 09:00
Přepojení objektů BD, ul. Nad Teplárnou, P12
sektorová zakázka Zadáno 27.04.2021 17.05.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. U Trojského zámku, P7
sektorová zakázka Zadáno 27.04.2021 17.05.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace DN 500 v Suchdole, P6
sektorová zakázka Zadáno 27.04.2021 17.05.2021 09:00
Rekonstrukce sběrače CXIIb, Práče, P10 - I. etapa
sektorová zakázka Zadáno 27.04.2021 17.05.2021 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. V Nových Vokovicích a okolí, P6
sektorová zakázka Zadáno 27.04.2021 17.05.2021 09:00
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP
sektorová zakázka Zadáno 26.04.2021 10.05.2021 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. Bratří Čapků a Vlašimská, P10
sektorová zakázka Zadáno 19.04.2021 17.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016