Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PČOV Čertousy - zkapacitnění - projekt
sektorová zakázka Zadáno 02.05.2023 22.05.2023 09:00
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Ládví II., P8
sektorová zakázka Zadáno 27.04.2023 29.05.2023 09:00
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Modřany jih I.
sektorová zakázka Zadáno 27.04.2023 29.05.2023 09:00
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Andělky, P6
sektorová zakázka Zadáno 27.04.2023 29.05.2023 09:00
Stavba č. 6963, Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka, část Monitoring a ochrana území Nové vodní linky ÚČOV – projekt
sektorová zakázka Zadáno 27.04.2023 09.05.2023 09:00
PČOV Kolovraty - zkapacitnění
sektorová zakázka Zadáno 17.04.2023 25.04.2023 09:00
Propojení vodovodních řadů, ul. Na Dračkách, P6
sektorová zakázka Zadáno 06.04.2023 02.05.2023 09:00
ČS a VDJ Lhotka, rekonstrukce střechy komory č.2 + AK 1, P4
sektorová zakázka Zadáno 06.04.2023 02.05.2023 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Holečkova, P5 - I. etapa, ražená část
sektorová zakázka Zadáno 04.04.2023 02.05.2023 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. Habartická a okolí, P9
sektorová zakázka Zadáno 04.04.2023 02.05.2023 09:00
ÚV Podolí - sanace ŽB stropů v budově staré filtrace - projekt
sektorová zakázka Zadáno 23.03.2023 12.04.2023 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Korunovační, P7
sektorová zakázka Zadáno 22.03.2023 17.04.2023 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů ul. Albertov a okolí, P2 - I. etapa
sektorová zakázka Zadáno 22.03.2023 17.04.2023 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, Václavské náměstí - horní část, P1
sektorová zakázka Zadáno 22.03.2023 17.04.2023 09:00
Technicko-ekonomická studie koncepčního řešení PČOV a možností napojení na ÚČOV Praha
sektorová zakázka Zadáno 20.03.2023 03.04.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016