Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Lublaňská, Wenzigova, Koubkova, Praha 2 - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 468
Systémové číslo: P24V00000036
Spisová značka: VZ002658
Datum zahájení: 26.03.2024
Nabídku podat do: 15.04.2024 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Lublaňská, Wenzigova, Koubkova, Praha 2 - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti o vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- podání žádosti o vydání společného povolení, případné zajištění uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání společného povolení;
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby včetně kontrolního rozpočtu v následujícím rozsahu
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Lublaňská, Wenzigova, Koubkova, P2
Rekonstrukce kanalizace spočívající v obnově jednotné kanalizace DN 250 a DN 300 v celé délce v profilu DN 300, výměně stoky 650/1050 ZCI za potrubí DN 300 – DN 500, výměně vstupních šachet, kanalizačních přípojek, převážně v pažené rýze.
• Obnova vodovodních řadů, ul. Lublaňská, Wenzigova, Koubkova, P2
Stávající vodovodní řady budou obnoveny pokládkou nových vodovodů potrubím z tlakové tvárné litiny v celkové délce 931 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky