Zakázka: Poradenské a investigativní služby v souvislosti s efektivní podporou při vedení, udržování, monitoringu, testování a zlepšování zavedeného systému řízení/programů Pražské vodohospodářské společnosti a.s. v souladu s normou ISO 37 001 a ISO 37 301

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 477
Systémové číslo: P24V00000045
Spisová značka: VZ002723
Datum zahájení: 16.04.2024
Nabídku podat do: 29.04.2024 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Poradenské a investigativní služby v souvislosti s efektivní podporou při vedení, udržování, monitoringu, testování a zlepšování zavedeného systému řízení/programů Pražské vodohospodářské společnosti a.s. v souladu s normou ISO 37 001 a ISO 37 301
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je poskytování poradenských a investigativních služeb v těchto oblastech:
a) Podpora při realizaci dozorového auditu stavu ISO 37 001.
b) Podpora při realizaci dozorového auditu stavu ISO 37 301, do doby auditu budou zapracovány všechny OFI – předchozí výstupy – v oblastech např. Kontext organizace, Rizika, Analýza a vyhodnocování a Zlepšování.
c) Protikorupčního programu dle normy ISO 37 001.
d) Programu souladu dle normy ISO 37 301.
e) Prověřování dodavatelů a Due Diligence zaměstnanců dle metodik.
f) Podpora při nastavení/aktualizaci Strategických cílů pro normy na rok 2025 a dále sloužící pro další rozvoj zavedených systémů dle výše uvedených norem.
g) Poradenské a investigativní služby v případě podezření na korupční, neetické či protiprávní jednání zaměstnanců, vedení společnosti, dodavatelů či jiných obchodních partnerů, včetně podpory při zajišťování elektronických dat (eDiscovery) a jejich analýzy, na základě konkrétních požadavků Objednatele.
h) Prověřování, ověřování, hodnocení důvěryhodnosti a integrity obchodních partnerů.
i) Poradenství při dodržování a kontrole nastavených procesů protikorupčního systému řízení/ Programu souladu.
j) Participace na Zprávě o stavu Protikorupčního programu / Zprávě o stavu CMS.
k) Podpora při komunikaci, šíření povědomí a školení dle norem.
l) Podpora osoby odpovědné za oba systémy.
m) Podpora při úpravách/doplnění interní dokumentace Objednatele v souvislosti s nastavenými systémy včetně stávajících registrů.
n) Kooperace a koordinace při elektronizaci/zavedení nastavených procesů a nových procesů obou programů do DMS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMR sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky