Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl EPVSF220000150Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ČS a VDJ Kozinec - obnova 2ks klapek na nátoku do vodojemu v AK 3
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: ČS a VDJ Kozinec - obnova 2ks klapek na nátoku do vodojemu v AK 3 formou výměny dvou uzavíracích motýlových klapek DN1000, PN6 s elektropohonem na pozicích M1 a M4 na nátokovém potrubí do akumulačních komor V a VI vodojemu příslušícího k AK3. Součástí výměny jsou také dvě montážní vložky PN6 a připojovací příruby PN6 na stávajícím potrubí (z černé uhlíkové oceli). V rozvodně bude provedeno doplnění stávajících rozvaděčů formou jejich vnitřní přestavby a rozšíření v rozsahu obnovy technologie.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Pavel Schovánek
e-mail: schovanekp@pvs.cz
tel: 602693593
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: ZMR sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.01.2022 09:00
Datum zahájení: 02.12.2021 08:13
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: