Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova vodovodních řadů DN 1100 VDJ Flora - Kyjský uzel, IV. etapa - (manipulační uzly a propoje)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem sektorové zakázky je výstavba dvou nových propojů stávajících vodovodních potrubí přiváděcích vodovodních řadů o celkové délce 16,8 m z toho první o délce 11,3 m a druhý o délce 5,5 m. Materiálem bude tvárná litina s těžkou protikorozní ochranou. Součástí díla dále bude vybudování vodovodních vypustí o profilu DN 200 o celkové délce 60,3 m.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Petr Eliáš
e-mail: eliaspetr@pvs.cz
tel: 251170252
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: Podlimitní sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.01.2022 09:00
Datum zahájení: 21.12.2021 11:52