Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ÚČOV - rekonstrukce příjezdové cesty podél Vltavy k přístavu (PD)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: ÚČOV - rekonstrukce příjezdové cesty podél Vltavy k přístavu :
Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci stávající panelové cesty na č. parc. 1985/9 a 2137/2, šíře cca 3 m, v rozsahu celkem cca 1,01 km na intenzivní zatížení těžkou stavební dopravou a technikou, včetně rozšíření cesty a doplnění výhyben a opatření k zabezpečení výustního objektu SVL ÚČOV proti poškození. Dále také úpravu stávající asfaltové komunikace v přístavu ÚČOV na č. parc. 1985/7 a 1961/1, šíře cca 3,5 m, v rozsahu cca 110 m včetně doplnění výhybny. Stavba bude koordinována s plánovanou rekonstrukcí SVL ÚČOV Praha.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Pavel Schovánek
e-mail: schovanekp@pvs.cz
tel: 602693593
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: ZMR sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.03.2022 09:00
Datum zahájení: 09.02.2022 10:18