Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VDJ Modřany Jih I – obnova technologie
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: 1/4/R92/00 - VDJ Modřany Jih I - obnova technologie
Předmětem sektorové zakázky je úplná výměna trubních rozvodů (včetně armatur s pohony) za nové potrubí z nerezu včetně souvisejících stavebních úprav (především se jedná o povrchy konstrukcí, střešní plášť a zásyp komor VDJ). Dále bude elektrotechnologická část doplněna o napájecí rozvaděč, motorické instalace, uzemnění, kabelové rozvody a elektrostavební instalace. V rámci SŘTP dojde k výměně stávajícího měření a řízení technologie, demontáži a zpětné montáži anténního systému a radiomodemu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Petr Eliáš
eliaspetr@pvs.cz
251170210
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: Podlimitní sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.02.2021 09:00
Datum zahájení: 04.02.2021 14:49
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: