Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PČOV Miškovice - instalace vodních mikroturbín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: PČOV Miškovice - instalace vodních mikroturbín: předmětem akce je vytvoření rekuperačního zdroje výroby elektrické energie, který bude využívat vyčištěnou vodu, která v současnosti bez využití odtéká do příslušné vodoteče. Navrhované vodní mikroturbíny budou v otevřené betonové šachtě za odtokem z Parshallových žlabů před vstupním otvorem kanalizace, kudy vyčištěná voda odtéká z ČOV. Součástí akce je též potřebná elektroinstalace a solární panely pro zohlednění kolísajících průtoků vody.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Pavel Schovánek
e-mail: schovanekp@pvs.cz
tel: 602693593
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: ZMR sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.04.2022 09:00
Datum zahájení: 24.03.2022 07:20