Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl EPVSF220000181Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova vodovodního řadu DN 800, ul. Jana Želivského - Flora - Mazanka, P3
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem sektorové zakázky je obnova vodovodního řadu DN 800 v délce 730 m. Řad bude z tvárné litiny, povede v původní trase. Bude zhotoven částečně v otevřeném výkopu v délce 700 m, v délce 18,2 m v těžní šachtě a v délce 11,8 m protlakem z těžní šachty.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Petr Eliáš
e-mail: eliaspetr@pvs.cz
tel: 251170252
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: Podlimitní sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.12.2099 09:00
Datum zahájení: 24.05.2022 11:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: