Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SZNR - ČS Strážovská - propoj mezi TN sacího a výtlačného řadu na ČS Kopanina, P5
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem sektorové zakázky je doplnění propojovacího potrubí mezi tlakovou nádobou protirázové ochrany na sání čerpadel z VDJ Jesenice a tlakovými nádobami protirázové ochrany výtlačného řadu na VDJ Kopanina. Spolu s doplněním propojovacího potrubí budou vyměněny uzavírací klapky DN600 PN16, jedna uzavírací klapka DN600 PN16 bude doplněna, příslušné ocelové potrubí DN600 PN16 bude vyměněno za nové nerezové, odpadní potrubí DN100 PN16 bude vyměněno za nové nerezové, stávající stavoznaky budou zrušeny a doplněny o nové.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Martina Kamberská
e-mail: kamberskam@pvs.cz
tel: 776425845
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: Podlimitní sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.08.2022 09:00
Datum zahájení: 22.06.2022 13:39
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: