Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavba č. 6963, etapa 0003 – kalové hospodářství
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavba č. 6963, etapa 0003 – kalové hospodářství (poloprovozní zařízení)
č. akce: 11HMP13

Předmětem zakázky je realizace zkušebního poloprovozního zařízení na ověření účinnosti technologie termické hydrolýzy na zvýšení účinnosti produkce bioplynu a odvodnitelnosti anaerobně stabilizovaného kalu z Ústřední čistírny odpadních vod v Praze podle Smlouvy o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. pro stavbu č. 6963 "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově“, etapa 0003 - kalové hospodářství, číslo smlouvy HMP: INO/21/06/006902/2020, číslo smlouvy PVS: 0253/HMP13/20/RS.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: Podlimitní sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.02.2021 09:00
Datum zahájení: 22.01.2021 20:28
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: