Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl EPVSF220000192Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce kanalizace, ul. Zálesí, P4 - dokončení
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem sektorové zakázky je dokončení rekonstrukce kanalizace v ulici Zálesí, bude položeno nové kameninové potrubí DN 800 v délce 201,52 metrů.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Petr Eliáš
e-mail: eliaspetr@pvs.cz
tel: 251170252
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: Podlimitní sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.07.2022 09:00
Datum zahájení: 28.06.2022 14:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: