Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Studie odpojení dešťových vod v povodí Bohnického sběrače
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je zpracování studie odpojení srážkových vod v horní části povodí při návrhových i extrémních srážkách od stávající jednotné stokové sítě.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: ZMR sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.02.2021 09:00
Datum zahájení: 20.01.2021 10:00