Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl EPVSF220000200Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka HW a SW pro rozšíření virtualizačního prostředí PVS
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem sektorové zakázky je dodávka HW a SW pro rozšíření virtualizačního prostředí PVS.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Martina Kamberská
e-mail: kamberskam@pvs.cz
tel: 776425845
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: Podlimitní sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.09.2022 09:00
Datum zahájení: 15.08.2022 11:28
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: