Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl EPVSF220000204Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem sektorové zakázky je přeložka vodovodního řadu TLT DN 400 v délce 96,6 m, splaškové kanalizace KT DN 300 v délce 108,8 m a dešťové kanalizace KT DN 500 v délce 90,4 m. Nově je navržen rozvod pitné vody pro veřejný prostor (pítko/prodejní místo) PE d40x3,7, v délce 79,8 m, včetně vodoměrné šachty. Dále bude zhotovena splašková kanalizační přípojka KT DN 200 v délce 7,9 m s 1 šachtou DN 1000, dešťová kanalizační přípojka KT DN 200 v délce 5,9 m s 1 šachtou DN 1000 a vodovodní přípojka PE100RC SDR11 d40x3 v délce 74 m s vodoměrnou šachtou.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Petr Eliáš
e-mail: eliaspetr@pvs.cz
tel: 251170252
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: Podlimitní sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.01.2023 09:00
Datum zahájení: 28.11.2022 11:57
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: