Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Dodávka vodoměrů 2021–2024“, Část č. 5 – Dodávka ultrazvukových vodoměrů DN 20 až DN 40
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka blíže specifikovaných vodoměrů dle technických podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.

Tato veřejná zakázka je jednou z částí veřejné zakázky s názvem Dodávka vodoměrů 2021–2024, která byla zadávána v otevřeném řízení. Po uplynutí termínu pro podání nabídek však byla část 5 zrušena z důvodu absence účastníků, když nebyla podána žádná nabídka. Toto zadávací řízení tak tedy navazuje na zrušené zadávací řízení, v němž nebyla pro 5. část zakázky podána žádná nabídka.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žatecká 110/2
11000 Praha
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: dle § 63 odst. 1 písm. a) ZZVZ - v přecházejícím otevřeném řízení nebyla podána ani jedna nabídka, při čemž zadávací podmínky zůstaly nezměněny
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 11.12.2020 09:00
Datum zahájení: 04.12.2020 11:00