Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Stavba č. 6963 "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 - Kalové a energetické hospodářství, DUR + EIA"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektových a inženýrských prací ve vztahu ke stavbě č. 6963 směřující k celkové přestavbě a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, etapa 0003 – Kalové a energetické hospodářství.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Pankrác
Tel: +420 224 827 884
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 29.04.2024 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 04.01.2024 18:13
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických žádostí o účast: Ano (elektronické žádosti přes E-ZAK)
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):