Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Hydropolis
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k revitalizaci objektů a prostorů v Korunní, Praha v rozsahu:

a) rekonstrukce opláštění a střech provozního objektu a vodárenské věže
b) rekonstrukce zemního vodojemu 1 pro účely umístění expozice
c) revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní

Předmětem díla je rekonstrukce stávajících objektů vodárenské věže, provozní budovy, zemního vodojemu a vytvoření vodárenského osvětového centra „Hydropolis Praha“.
Součástí stavby jsou i nově navrhované stavební objekty propojovacího tubusu a informačního centra se zázemím. Součástí stavební části je i řešení vzduchotechniky, vytápění, zdravotně technických instalací, elektro-stavební instalace, slaboproudu a profese gastro v jednotlivých objektech. V areálu bude provedena rekonstrukce inženýrských sítí s výstavbou nových armaturních šachet, rekonstrukce areálové komunikace s návrhem nového vjezdu do areálu, sadové a terénní úpravy a nový infosystém. Součástí stavby je též revitalizace exteriéru, obsahující terénní úpravy zemního valu, návrh nové pochozí plochy nad expozičním i provozovaným vodojemem, která bude sloužit pro prezentaci hospodaření s vodou.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1
Tel: +420 277 779 031

Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.04.2024 09:00
Datum zahájení: 26.02.2024 09:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):