Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu, ul. Ve Struhách a okolí, P6
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem sektorové zakázky je:
• Obnova vodovodního řadu, ul. Ve Struhách a okolí, P6
Obnova vodovodních řadů v celkové délce 395,5 m (z toho LT DN 80 v délce 12,5 m, LT DN 100 v délce 376,5 m, LT DN 200 v délce 6,5 m). Dále přepojení vodovodních přípojek PE 100 DN 25-90 v celkové délce 159,1 m.

• Rekonstrukce kanalizace, ul. Ve Struhách, P6
Rekonstrukce stávající zděné stoky vejčitého profilu 600/1100 v délce 134,1 m a profilu 550/875 v délce 159,7 m, rekonstrukce kanalizačního potrubí KT DN 250 v délce 8 m a DN 400 v délce 3 m. Dále budou realizovány 2 nové vstupní šachty, rekonstrukce 5 poklopů vstupních komínů a bude provedeno začištění 10 ks stávajících nevyhovujících výseků ve stávajících stokách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Petr Eliáš
eliaspetr@pvs.cz
251170210
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: Podlimitní sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.12.2021 10:00
Datum zahájení: 07.04.2021 18:37