Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ÚV Káraný - obnova sání ve sběrně ČS Sojovice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je instalace a montáž 3 ks nových svislých sacích potrubí DN 500. Stará sací potrubí DN 450 budou demontována vč. zpětných klapek. Dále budou provedeny všechny nezbytné související práce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: ing. Pavel Kotval
tel. 737 235 914
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: ZMR sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.04.2021 09:00
Datum zahájení: 30.03.2021 11:42
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: