Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2022 13:15:17
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- PVS_UŘ_ČOV_VZD_1.pdf (201.52 KB)
- PVS_UŘ_ČOV_KD_po VZD č. 1.docx (74.62 KB)