Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“
Odesílatel Petra Bartáčková
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2023 12:25:27
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení ZD č.1

Vysvětlení ZD z vlastního podnětu č.1


Přílohy
- PVS_Uzávěr plavebního kanálu_vysvětlení ZD I_20230308_elsigned.pdf (261.21 KB)