Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.04.2023 15:31:26
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- PVS_UŘ_ČOV_VZD_2.pdf (204.14 KB)