Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2023 16:58:40
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- PVS_UŘ_ČOV_VZD_3.pdf (297.99 KB)
- PVS_UŘ_ČOV_P4_ZD_Výkaz výměr_po VZD č. 3.zip (697.63 KB)