Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba č. 6963 "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 - Kalové a energetické hospodářství, DUR + EIA"
Odesílatel Jaromír Císař
Organizace odesílatele PORTOS, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 48118753]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2024 16:38:37
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel přistoupil k uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

S pozdravem,

Michaela Machálková


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (301.69 KB)