Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba č. 6963 "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 - Kalové a energetické hospodářství, DUR + EIA"
Odesílatel Jaromír Císař
Organizace odesílatele PORTOS, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 48118753]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2024 10:20:37
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení č. 2.zip (486.24 KB)