Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba č. 6963 "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 - Kalové a energetické hospodářství, DUR + EIA"
Odesílatel Jaromír Císař
Organizace odesílatele PORTOS, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 48118753]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2024 15:16:08
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (304.59 KB)