Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba č. 6963, "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0002 - stávající vodní linka (SVL)"
nadlimitní Prokazování kvalifikace 25.08.2023 30.11.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016