Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba č. 6963 "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 - Kalové a energetické hospodářství, DUR + EIA"
nadlimitní Prokazování kvalifikace 04.01.2024 29.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016