Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Stavba č. 6963, "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0002 - stávající vodní linka (SVL)"
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti směřující k realizaci rekonstrukce a modernizace stávající vodní linky (dále jen „SVL“) Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově (dále jen „ÚČOV“), jejímž vlastníkem je hlavní město Praha, správcem je Zadavatel a provozovatelem je společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále též jen „Stavba“ nebo též „Dílo“). V rámci Stavby bude provedena rekonstrukce a modernizace věcně a územně vymezeného souboru stavebních objektů a provozních souborů SVL při jejím úplném odstavení z provozu, přičemž provoz ostatních částí ÚČOV zůstane zachován. Organizační zajištění realizace Stavby musí tuto skutečnost v plném rozsahu respektovat. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky a podmínek jejího plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách – zejména přílohy č. 2 až 6 ZD (Příloha k nabídce, Smlouva o dílo včetně Smluvních podmínek, Technická specifikace – zejména DPS a SPVV).
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o.
Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1
Tel: +420 221 875 402-9
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 05.01.2024 13:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 25.08.2023 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):