Veřejná zakázka: Stavba č. 6963, "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0002 - stávající vodní linka (SVL)"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení kvalifikace
Probíhá hodnocení kvalifikace.
DBID: 339
Systémové číslo: P23V00000060
Spisová značka: VZ002475
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-037992
Datum zahájení: 25.08.2023
Žádost o účast podat do: 28.03.2024 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba č. 6963, "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0002 - stávající vodní linka (SVL)"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti směřující k realizaci rekonstrukce a modernizace stávající vodní linky (dále jen „SVL“) Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově (dále jen „ÚČOV“), jejímž vlastníkem je hlavní město Praha, správcem je Zadavatel a provozovatelem je společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále též jen „Stavba“ nebo též „Dílo“). V rámci Stavby bude provedena rekonstrukce a modernizace věcně a územně vymezeného souboru stavebních objektů a provozních souborů SVL při jejím úplném odstavení z provozu, přičemž provoz ostatních částí ÚČOV zůstane zachován. Organizační zajištění realizace Stavby musí tuto skutečnost v plném rozsahu respektovat. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky a podmínek jejího plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách – zejména přílohy č. 2 až 6 ZD (Příloha k nabídce, Smlouva o dílo včetně Smluvních podmínek, Technická specifikace – zejména DPS a SPVV).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 348 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy