Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba č. 6963, "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0002 - stávající vodní linka (SVL)"
Odesílatel Jakub Kotrba
Organizace odesílatele Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. [IČO: 28505913]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2024 11:35:14
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

v příloze Vám poskytujeme vysvětlení ZD č. 5, poskytované zadavatelem podle § 98 a násl. ZZVZ.


Přílohy
- R-VZD-5-PVS-REKONSTRUKCE SVL-240318.pdf (768.18 KB)