Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba č. 6963, "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0002 - stávající vodní linka (SVL)"
Odesílatel Jakub Kotrba
Organizace odesílatele Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. [IČO: 28505913]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2023 13:31:26
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace

V příloze poskytujeme Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1 vč. příloh (opravené znění kvalifikační dokumentace a přílohy č. 1 kvalifikační dokumentace).


Přílohy
- R-VZD-1-PVS-REKONSTRUKCE SVL-230927.pdf (600.10 KB)
- KD-UŘ-PVS-REKONSTRUKCE_SVL_kvalifikační_část-230927_V2_REV.pdf (1.06 MB)
- KD-UŘ-PVS-REKONSTRUKCE_SVL_kvalifikační_část-230927_V2_CLN.pdf (1.00 MB)
- KD-Příloha č. 1_FORMULÁŘ (i)_Dopis žádosti o účast-230927_V2_REV.docx (49.80 KB)
- KD-Příloha č. 1_FORMULÁŘ (i)_Dopis žádosti o účast-230927_V2_CLN.docx (48.96 KB)