Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba č. 6963, "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0002 - stávající vodní linka (SVL)"
Odesílatel Jakub Kotrba
Organizace odesílatele Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. [IČO: 28505913]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2023 09:37:08
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl EPVSZ230004383
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze poskytujeme Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 2 vč. příloh (opravené znění kvalifikační dokumentace a přílohy č. 1 kvalifikační dokumentace).


Přílohy
- R-VZD-2-PVS-REKONSTRUKCE SVL-FINAL-231222.pdf (811.42 KB)
- KD-UŘ-PVS-REKONSTRUKCE_SVL_kvalifikační_část-231222_V3_CLN.pdf (1.01 MB)
- KD-UŘ-PVS-REKONSTRUKCE_SVL_kvalifikační_část-231222_V3_REV.pdf (1.15 MB)
- KD-Příloha č. 1_FORMULÁŘ (i)_Dopis žádosti o účast-231222_V3_CLN.docx (51.12 KB)
- KD-Příloha č. 1_FORMULÁŘ (i)_Dopis žádosti o účast-231222_V3_REV.docx (61.45 KB)