Zakázka: Obnova vodovodního řadu, ul. Dělnická, P7

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 116
Systémové číslo: P21V00000114
Spisová značka: VZ001612
Datum zahájení: 11.11.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vodovodního řadu, ul. Dělnická, P7
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akci „Obnova vodovodního řadu, ul. Dělnická, P7“ je:
▪ zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
▪ podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
▪ zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).“
v následujícím rozsahu: Obnova vodovodních řadů v předpokládané celkové délce 1790 m, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 a DN 300.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky