Zakázka: Obnova vodovodního řadu, Dolní Libeň, P8

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 117
Systémové číslo: P21V00000115
Spisová značka: VZ001611
Datum zahájení: 11.11.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vodovodního řadu, Dolní Libeň, P8
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akci „Obnova vodovodního řadu, Dolní Libeň, P8“ je:
▪ zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
▪ podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
▪ zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).“
v následujícím rozsahu: Obnova vodovodních řadů (pokládka nových vodovodů) v předpokládané celkové délce 1576 m z TL DN 150 s těžkou protikorozní ochranou, v ul. Ronkova v dimenzi DN 200. Obnova nebo sanace nástřikem PUR vodovodu DN 600 v délce 760 m. Nově dobudovaný propoj vodovodu DN 300 v předpokládané délce 100 m. Obnova cca 130 ks vodovodních přípojek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky