Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. U Trati a okolí, P10

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 119
Systémové číslo: P21V00000117
Spisová značka: VZ001613
Datum zahájení: 11.11.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. U Trati a okolí, P10
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akce „Rekonstrukce kanalizace, ul. U Trati a okolí, P10“ a „Obnova vodovodních řadů, ul. U Trati a okolí, P10“ je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).
v následujícím rozsahu:
• Rekonstrukce kanalizace, ul. U Trati a okolí, P10
Celková výměna kameninových trub DN 200 za DN 300, včetně vstupních šachet. V úseku podcházejícím trať v ulici Na Spádu bude do kanalizace vejčitého profilu 500/875 zataženo potrubí DN 300.
• Obnova vodovodních řadů, ul. U Trati a okolí, P10
Obnova vodovodních řadů v otevřených pažených výkopech, koordinace s rekonstrukcí kanalizace. Profily vodovodních řadů navrhnout v souladu se studií zásobování rozvojové plochy Slatiny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky