Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu, ul. Sušická, P6

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 124
Systémové číslo: P21V00000122
Spisová značka: VZ001610
Datum zahájení: 23.11.2021
Nabídku podat do: 13.12.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu, ul. Sušická, P6
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akce „Rekonstrukce kanalizace, ul. Sušická, P6“ a „Obnova vodovodního řadu, ul. Sušická, P6“ je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).
v následujícím rozsahu:
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Sušická, P6
Výměna potrubí za DN 300K, v pažené rýze, 2 úseky v celkové délce 583 m, hloubka cca 4 m.
• Obnova vodovodního řadu, ul. Sušická, P6
Obnova vodovodního řadu v délce 1280 m, DN 100, DN 150 a DN 200.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky