Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Na Vypichu, Podbělohorská, P6

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 131
Systémové číslo: P21V00000129
Spisová značka: VZ001782
Datum zahájení: 29.11.2021
Nabídku podat do: 13.12.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Na Vypichu, Podbělohorská, P6
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akce „Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Vypichu, P6“ a „Obnova vodovodních řadů, ul. Na Vypichu a Podbělohorská, P6“ je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby
v následujícím rozsahu:
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Vypichu, P6
Jedná se o obnovu kanalizace, spočívající ve výměně stávajících řadů DN250, 300 a 400 za nové profilů DN300 a 400 o celkové délce 510 m.
• Obnova vodovodních řadů, ul. Na Vypichu a Podbělohorská, P6
Jedná se o obnovu vodovodních řadů DN100 v délce 560 m a DN150 v délce 930 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky