Zakázka: Obnova vodovodních řadů, ul. U Balabenky a okolí, P8

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 140
Systémové číslo: P21V00000138
Spisová značka: VZ001780
Datum zahájení: 09.12.2021
Nabídku podat do: 10.01.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vodovodních řadů, ul. U Balabenky a okolí, P8
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akci „Obnova vodovodních řadů, ul. U Balabenky a okolí, P8“ je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí;
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS) v následujícím rozsahu:
obnova vodovodních řadů v ulici U Balabenky a okolí, profilu DN80 - DN300 v celkové délce 5.512 m včetně obnovy veřejné části vodovodních přípojek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky