Zakázka: Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0001 - DN800, 2. část Pitkovice - Újezd u Průhonic a et. 0002 - DN1000, Jesenice - Újezd u Průhonic

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 146
Systémové číslo: P21V00000144
Spisová značka: VZ001758
Datum zahájení: 13.12.2021
Nabídku podat do: 10.01.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0001 - DN800, 2. část Pitkovice - Újezd u Průhonic a et. 0002 - DN1000, Jesenice - Újezd u Průhonic
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akci „Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0001 - DN800, 2. část Pitkovice - Újezd u Průhonic“ je:
▪ zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání stavebního povolení (k ohlášení) ve smyslu ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání stavebního povolení.
▪ podání žádosti na vydání stavebního povolení (podání ohlášení stavby) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného stavebního povolení.
▪ zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).
v následujícím rozsahu: Položení nového vodovodního řadu DN 800 v celkové délce cca 3,19 km.

Předmětem sektorové zakázky pro akci „Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0002 - DN1000, Jesenice - Újezd u Průhonic“ je:
▪ zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) o umístění stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
▪ podání žádosti na vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu). Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
▪ zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání stavebního povolení (k ohlášení) ve smyslu ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
▪ podání žádosti na vydání stavebního povolení (podání ohlášení stavby) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného stavebního povolení.
▪ zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS)“
v následujícím rozsahu: Položení nového vodovodního řad DN 1000 v celkové délce cca 2,80 km.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky