Zakázka: Obnova vodovodního řadu a Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Dlážděnce a okolí, P8

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 151
Systémové číslo: P21V00000149
Spisová značka: VZ001834
Datum zahájení: 16.12.2021
Nabídku podat do: 24.01.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vodovodního řadu a Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Dlážděnce a okolí, P8
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace pro 14V8800 bude řešit obnovu všech vodovodních řadů v ulici Na Dlážděnce, Na Jabloňce a Nad Hercovkou pokládkou nových vodovodů potrubím z tlakové tvárné litiny s továrně nanesenou cementovou nebo polyuretanovou výstelkou s těžkou protikorozní ochranou. Vodovodní potrubí v ulici Nad Hercovkou sloučit do jednoho potrubí DN150 a napojení do vodovodních přípojek. Vodovodní potrubí DN100 a DN125 v ulici Na Dlážděnce obnovit v jednotné dimenzi DN 150 v rozsahu od křížení s ulicí Na Jabloňce po křížení s ulicí Trojská. Vodovod DN80 v ulici Na Jabloňce obnovit v dimenzi DN150. Součástí obnovy napojení jsou rovněž armaturní uzly v dimenzi DN150. Rozsah obnovy cca 789 m stávajícího obnovovaného vodovodu, nový stav celkem cca 734 m obnoveného vodovodu. V rámci této akce budou rovněž obnoveny úseky vodovodních přípojek pod veřejným prostranstvím, tj. cca 43 ks přípojek.
Projektová dokumentace pro 11V8900 bude řešit výměnu kanalizace z kameniny DN 250 za DN 300 v délce cca 265 metrů v rýze.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMR sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky