Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. Radlická a Za Ženskými domovy, P5 - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 159
Systémové číslo: P21V00000157
Spisová značka: VZ001848
Datum zahájení: 21.12.2021
Nabídku podat do: 17.01.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. Radlická a Za Ženskými domovy, P5 - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akce „Rekonstrukce kanalizace, ul. Radlická (úsek Za Ženskými domovy-Bieblova), P5“ a „Obnova vodovodních řadů, ul. Radlická a Za Ženskými domovy, P5“ je:
▪ zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
▪ podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
▪ zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).“
v následujícím rozsahu:
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Radlická (úsek Za Ženskými domovy-Bieblova), P5
Výměna kameninového potrubí DN 250 za kameninové potrubí DN 300 v celkové předpokládané délce 53 metrů. Součástí bude rekonstrukce vstupní šachty, dále výměna poklopu vstupní šachty, cca 4x vymístění vstupu do stoky, obnova ventilace stoky na povrchu, sanace dna stoky 900/1600 čedičovými žlaby v délce cca 215 m, jazyka, prasklin a napojení odboček.
• Obnova vodovodních řadů, ul. Radlická a Za Ženskými domovy, P5
Obnova vodovodních řadů v celkové délce cca 1035 m. Z toho 350 m v profilu DN 100, 75 m v DN 150, 400 m v DN 300 a 210 m v DN 475.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky